Nieuws

Nieuws

ASTCH ALV 2019

2019-03-25T19:17:05+02:00

ASTCH ALV 2019   Agenda Algemene Ledenvergadering ASTCH Datum: 28 april 2018 Aanvang: 13.00 uur Opening door Voorzitter Ingekomen/Uitgegane stukken & Mededelingen  Notulen ALV d.d. 29 april 2018  Bestuursverkiezing  Aftredend en niet herkiesbaar Sabrina Hoks (Secretaris) Kiesbaar - Wilma van Vessem Benoeming kascommissie  2019 Commissies: voortgang per commissie De Redactie Gezondheidscommissie voortgang gezondheidsenquete toestemming leden mbt opvragen (historische) uitslagen van gezondheidstesten/MAG-testen bij

ASTCH ALV 20192019-03-25T19:17:05+02:00
Translate »
This website uses cookies and third party services. Ok