HomeNieuws

ASTCH Dog Survival vervalt in 2020

2020-03-15T14:07:45+01:00

De ASTCH volgt de adviezen en richtlijnen van zowel het RIVM en de Raad van Beheer met betrekking tot de uitbraak van Corona, hierdoor vervalt dit jaar de mogelijkheid tot organisatie van de voorgenomen Dog Survival. Daar wij niet kunnen inschatten hoe de situatie er eind april voor staat, verschuift de ASTCH Dog Survival naar

ASTCH Dog Survival vervalt in 20202020-03-15T14:07:45+01:00

Algemene Leden vergadering 2020

2019-12-13T21:22:28+01:00

1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Notulen ALV 28-4-2019 4. Notulen BAL 7-9-2019 5. Kascommissie - Financieel jaarverslag - Verslag kascommissie - Begroting 2020, vaststellen mandaat penningmeester 2020 6. Bestuursverkiezing - Floris van Essen is aftredend en herkiesbaar - Birgit Huntink is aftredend en herkiesbaar - Chantal van Vessem kiesbaar als algemeen bestuurslid

Algemene Leden vergadering 20202019-12-13T21:22:28+01:00

American Staffordshire Terrier Club Holland samenwerking aangegaan met Wellness Core

2019-09-04T13:18:18+02:00

De ASTCH is een samenwerking aangegaan met het gerenommeerde merk Wellness Core. Dit houdt in dat Wellness Core hoofdsponsor is geworden voor onze grote evenementen. Niet alleen heeft Wellness Core een mooi sponsorpakket voor onze vereniging samengesteld, maar biedt onze leden (zowel fokkers als niet-fokkers) een mooie korting! Regelmatig is er te horen en

American Staffordshire Terrier Club Holland samenwerking aangegaan met Wellness Core2019-09-04T13:18:18+02:00

Opvolging – Raad van Beheer : Uitnodiging 5 juni informatieavond artikel 3.4 fokken met gezelschapsdieren

2019-08-02T00:07:23+02:00

Recent is het rapport ‘FOKKEN MET KORTSNUITIGE HONDEN’ gepubliceerd met daarin handhavingscriteria voor de fokkerij van kortsnuitige honden in Nederland. De Raad van Beheer ondersteunt de Minister in het stellen van regels voor de fok van kortsnuitige honden. De Raad van Beheer speelt een controlerende rol in de fokkerij van stamboomhonden in Nederland en neemt

Opvolging – Raad van Beheer : Uitnodiging 5 juni informatieavond artikel 3.4 fokken met gezelschapsdieren2019-08-02T00:07:23+02:00

Raad van Beheer : Uitnodiging 5 juni informatieavond artikel 3.4 fokken met gezelschapsdieren

2019-05-30T11:11:58+02:00

    Wij mochten onderstaande uitnodiging ontvangen van de raad van Beheer :   Op 1 juli 2014 zijn een aantal wijzigingen in het ‘Besluit houders van dieren’ in werking getreden. In artikel 3.4. Fokken met gezelschapsdieren van het Besluit houders van dieren is opgenomen dat het in Nederland verboden is gezelschapsdieren te fokken op

Raad van Beheer : Uitnodiging 5 juni informatieavond artikel 3.4 fokken met gezelschapsdieren2019-05-30T11:11:58+02:00