Lidmaatschap

Informatie over het lidmaatschap kan via het secretariaat verkregen worden.

Je kunt jezelf aanmelden door het registratieformulier uit te printen en op te sturen naar de penningmeester, of, door het online formulier in te vullen. Door het gehele bedrag over te maken op het rekeningnummer van de ASTCH ten name van de Penningmeester ASTCH wordt uw aanvraag verwerkt.

Beëindiging van het lidmaatschap moet tenminste 4 weken voor het einde van het jaar schriftelijk aan de Secretaris van de ASTCH worden medegedeeld.

De contributie voor het lidmaatschap bestaat uit de volgende bedragen:

Eenmalig inschrijfgeld: € 5,00

Jaarlijkse Contributie: €28,00

Inschrijfgeld Gezinslid: € 5,00

Jaarlijkse Contributie Gezinslid: € 14,00

Betalingen.

IBAN:  NL70 BUNQ 2025 4211 76  BIC: BUNQNL2A

Ten name van: Penningmeester ASTCH

Update Events