Laden Evenementen

ASTCH ALV 2019

 

Agenda Algemene Ledenvergadering ASTCH
Datum: 28 april 2018
Aanvang: 13.00 uur

 1. Opening door Voorzitter
 2. Ingekomen/Uitgegane stukken & Mededelingen 
 3. Notulen ALV d.d. 29 april 2018 
 4. Bestuursverkiezing 
 • Aftredend en niet herkiesbaar Sabrina Hoks (Secretaris)
 • Kiesbaar – Wilma van Vessem
 • Benoeming kascommissie  2019
 1. Commissies: voortgang per commissie
 • De Redactie
 • Gezondheidscommissie
  • voortgang gezondheidsenquete
  • toestemming leden mbt opvragen (historische) uitslagen van gezondheidstesten/MAG-testen bij RvB ivm evaluatie onderzoek
 • Evenementen
  • Keurmeesterverkiezing
 • PR
 • Gedrag
 1. Financiën
 • Financieel jaarverslag 2018
 • Verslag kascommissie 2018
 • Begroting 2019, vaststellen mandaat penningmeester 2019

  7. Jaarverslag Secretaris 2018

       8. Verkiezing beste Amstaff 

       9. Verenigings Fok Regelement

10. Rondvraag